Kontakt

Vill du att vi spelar på ditt evenemang? Tre Kronor kan delta med stor besättning eller med mindre ensembler, inomhus eller utomhus och genomföra marscher och parader. Efter önskemål kan ensemblerna spela i uniform eller i civila kläder anpassade efter sammanhanget.

Vill du spela med oss? Unga musiker under utveckling eller äldre orkestervana blåsare är varmt välkomna.
Kontakta oss eller orkesterns musikaliske ledare Nils-Gunnar Burlin ngb@djupmyra.se

Kontakt: info@smtk.se

Stockholms Musikkår Tre Kronor
Box 20078
104 60 Stockholm