Aktuellt

Även Stockholms Musikkår Tre Kronors verksamhet påverkas av coronaviruset

Den pågående epidemin med coronavirus drabbar även musikkårens verksamhet. Efter förhoppningar om positiv utveckling under sommaren 2020, ökade tyvärr smittspridningen igen och på nyåret 2021 har nya restriktioner införts.

Kåren agerar efter de rekommendationer som kommer från ansvariga myndigheter, bildningsförbund samt orkesterförbund och följer utvecklingen löpande.

Under den tidiga hösten 2020 kunde vi genomföra säkra inomhusrepetitioner med mindre ensembler ur musikkåren, som vår klassiska oktett, en underhållningsensemble samt bleck- och träblåsensembler. Ur nödvändigheten av omtänkande kan det växa fram en musikalisk utveckling, som vi hoppas på att kunna visa upp under 2021.

Du som har frågor och planerar för evenemang lägre fram, är välkommen att
kontakta oss på info@smtk.se eller kontakta vår sekreterare på sekreterare@smtk.se