Välkommen

Välkommen till Stockholms Musikkår Tre Kronor

Även Stockholms Musikkår Tre Kronor påverkas förstås av den pågående pandemin med coronavirus och vi är mycket måna om att bidra till att hålla nere risken försmittspridning.

Från mars 2020 och under våren – sommaren ställde vi av säkerhetsskäl in alla våra repetitioner i den annars så utmärkta aulan på Östermalmsskolan. Alla engagemang, där vi skulle ha medverkat, som 1 maj-marscher, spelning vid AIK:s allsvenska matcher, halvmaraton mm ställdes in av arrangörerna.

I augusti och september valde vi att hålla våra orkesterrepetitioner utomhus på Östermalmsskolans skolgård där vi kunde stå med tvåmetersavstånd. Repetitionerna har också uppskattats av kvällsflanörer och lekande barn. Med hjälp av notställsbelysning och pannlampor kunde vi spela även när mörkret föll.

Vårt senaste – och tyvärr enda – offentliga engagemang under sommarhalvåret var vid Östermalmsskolans höstterminsstart i augusti 2020 då vi underhöll med glad musik.

I oktober kunde vi genomföra repetitioner i mindre ensembler i tillräckligt stora lokaler i skolan. Vi kunde spela säkert samtidigt som ensemblespel gav en utvecklingsmöjlighet.

Tyvärr ökade smittspridningen i samhället återigen från slutet av oktober och
myndigheterna har infört strängare restriktioner. Musikkåren måste medverka till att minimera riskerna. Vi fick då också ta det självklara men tråkiga beslutet att ställa in vår traditionella och festliga nyårskonsert på Trettondedag jul den 6 januari 2021.

Vi följer noga utvecklingen framöver och hoppas förstås att kunna komma igång med våra repetitioner till våren samtidigt som vi sätter säkerheten främst.

Vi vill gärna välkomna vår kära publik till konsert och få möjlighet att förgylla
evenemang i Stockholm med musik i sommar, under hösten och förstås med en nyårskonsert Trettondedag jul 2022.

Hitta oss på Youtube och Facebook