Välkommen

Orkestern som omfattar ett 40-tal musikanter har sin musikaliska grund i en svenska blåsmusik-traditionens spelsätt och klang.

Även Stockholms Musikkår Tre Kronors verksamhet påverkas av coronaviruset

Den pågående epidemin med coronavirus drabbar även musikkårens verksamhet.

Det betyder att kåren följer de rekommendationer som kommer från ansvariga myndigheter. Vi har därför inga repetitioner för närvarande, men kommer att återgå till det normala så snart situationen tillåter.

Flera av våra evenemangsspelningar under våren 2020 är också inställda. Vi följer nu utvecklingen noga inför planerade spelningar under sommaren. För att engagera oss för ett planerat evenemang längre fram under året är du välkommen att kontakta oss på info@smtk.se.

Vi ser fram emot att så snart som möjligt kunna återuppta verksamheten till glädje för vår publik och oss själva

Du kan anlita oss för uppdrag framöver

Orkestern åtar sig uppdrag och förgyller stora och små evenemang med musik. Inom orkestern finns också mindre ensembler, bland annat en oktett.

Musikanter

Vill du spela med oss i musikkåren? Vi har behov av musikanter som spelar blåsinstrument på god nivå. Alla är välkomna att kontakta oss för mer information.

Blåsmusikintresserade kan stödja oss på olika sätt

Du kan anlita oss för att förgylla ditt evenemang, stort eller litet.
Vill du bli musikkårens VIP-sponsor?
Kontakta oss gärna för en diskussion om lämplig form för ett samverkansavtal till ömsesidig glädje.!

Håll er gärna uppdaterade

Vi lägger fortlöpande upp information om våra framträdanden här på hemsidan.
Hitta oss på Youtube och Facebook