Välkommen

Nu är sommarsäsongen igång!

Ni hör oss bl.a. på första maj i både Södertälje och Stockholms City och Blåsmusikens dag den 27 maj.

Den 17 juni åker vi till Falun för Dala Tapto.

Den 18 juni åker oktetten till Mariefred för att spela brunnsmusik i hembygdsföreningens trädgård, Callanderska gården.

Mer information om resp. evenemang hittar ni här.

Hitta oss på Youtube och Facebook