Stockholms Musikkår Tre Kronor

Stockholms Musikkår Tre Kronor grundades för 30 år sedan av orkesterns musikaliske ledare och dirigent Nils-Gunnar Burlin m fl. Orkestern består av cirka 40 fritidsmusiker och drivs i föreningsform av medlemmarna.

Tre Kronor har en omfattande och lyssnarvänlig repertoar med musik i folkkton, klassisk konsertmusik, 1900-talets populärmusik, musikal- och operettmusik, traditionell marschmusik samt äldre och nyare orginalverk för blåsorkester. Konsertåret börjar traditionellt med en nyårskonsert trettonde dag jul. Därutöver arrangeras vår- och höstkonserter. Orkestern framträder också vid ett tiotal evenemang under året.

Tre Kronors oktett med trä- och bleckblås spelar traditionell äldre, huvudsakligen svensk, musik.

Klang- och stilmässigt verkar orkestern för att ta vara på den svenska blåsmusikraditionen och dess möjlighetr. Tre Kronor är attraktiv för kvalificerade amatörmusiker och samarbetar gärna med musikskolor i olika former.

Musikkåren på Drottninggatan